ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - SOLAR PANELS

ATS ELECTRICAL

Πλέον η αυτόνομη ηλεκτροδότηση με φωτοβολταϊκά είναι όχι μόνο οικονομική αλλά και αξιόπιστη. Τα αυτόνομα φωτοβολταικα απέχουν πολύ από τα μη αξιόπιστα αυτόνομα συστήματα της προηγούμενης δεκαετίας. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι αδιάλειπτη και ικανή να τροφοδοτήσει οποιοδήποτε φορτίο αρκεί να έχει γίνει η σωστή μελέτη από εξειδικευμένο μηχανικό για αυτόνομα φωτοβολταικα.


Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν μια από τις εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Εκμεταλλευόμενο το φωτοβολταϊκό φαινόμενο, το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ενέργεια.